Brug din egen grafik i Scratch

Brug dine egne tegninger i Scratch. Lær hvordan, du kan tegne en egen figur fra forskellige vinkler, og få Scratch til at skifte mellem tegningerne når du styrer din figur.

Vi har tidligere lavet et program i Scratch, hvor vi styrer en figur rundt med piletasterne. Hvis du ikke allerede har lavet det program,  bør du gøre det, før du læser videre her.

Det er sjovt at bruge sine egne tegninger i et spil. Tidligere, brugte vi en andens tegning, men nu skal vi lave vores egne. Vores figur, kan gå i fire retninger, derfor skal vi bruge fire tegninger. En tegning for hver af retningerne: op, ned, venstre og højre. I mit spil, styrer jeg en dreng. Her kan du se de fire tegninger af drengen jeg bruger.

dreng_op1_32x32dreng_ned1_32x32dreng_venstre1_32x32dreng_hoejre1_32x32

Hvis du ikke  har Scratch på din computer, kan du downloade Scratch 1.4, som både fungerer på Mac OS, Linux og Windows.

Jeg har altså allerede lavet mine tegninger. Nu er det din tur:

Lav en ny Sprite fra bunden, ved at klikke på Mal en ny Sprite. Din Sprite skal have fire udtryk. Et udtryk for hver retning. Navngiv dine udtryk, så de hedder: Op, Ned, Venstre og Højre.

Her er et par gode råd, du kan bruge når du laver din grafik:

  • Sørg for, at dine tegninger er ca. lige store.
  • Du kan ofte bruge den samme tegning til både venstre og højre. Tegn f.eks. venstre-tegningen først, kopier den til det næste udtryk, og  spejlvend den.
  • Sørg for, at midten af din Sprite, er ens for dine tegninger. Det kan du undersøge med funktionen Bestem udtrykkets centrum, når du laver din tegning.

Når du har lavet dine udtryk, skal vi i gang med programmet. Vi skal udvide vores gamle program, med en enkelt klods der bruges til at skifte udtryk. Du skal hente klodsen skift til udtryk X fra den lilla kategori Udseende. Ved at klikke på den lille trekant på klodsen, kan du fra en liste, vælge det udtryk, klodsen skal skifte til. Her kan du se, den del af mit program, der bevæger min Sprite op ad skærmen.

scratch_script_op_dreng Opdater dit eget program, så du bruger dine fire nye udtryk, når du styrer din figur med piletasterne.

Nu er du færdig med dit program. Fungerer det som det skal? Oplever du noget underligt? Måske oplever du, at din Sprite bruger den rigtige grafik, men at den bliver roteret så det kommer til at se forkert ud. Lav mig vise dig hvorfor. Se på billedet herunder af min skærm.

scratch-gui-roter-ikke

 

I Scratch, kan man vælge hvordan en Sprites grafik skal opføre sig, når Spriten roterer. Der er tre muligheder. Med de tre små knapper du kan se til venstre for min Sprite, kan man vælge mellem mulighederne. Jeg har valgt den nederste knap, den tredie mulighed. Jeg har markeret den med en rød cirkel. De tre muligheder er:

  1. Kan rotere: Grafikken roterer med rundt når spriten roterer. Det er den bedste mulighed, hvis din grafik forestiller noget der er set oppe fra.
  2. Kun mod venstre eller højre: Hvis du her en tegning, der forestiller noget der peger til højre, spejlvender Scratch automatisk tegningen så den peger mod venstre når Spriten peger mere til venstre end til højre. Altså, når dens retning er  mellem 0° og -180° eller mellem 180° og 360°. Hvis du ikke kan huske hvordan grader og retninger fungerer, kan du genopfriske her.
  3. Roter ikke: Scratch ændrer ikke vores grafik. Det eneste der bestemmer hvordan spriten ser ud, er den udtryk.

Da vi har fire tegninger, em for hver retning, skal Scratch ikke lave noget om. Derfor vælger vi mulighed nr. 3 Roter ikke.

Gå til næste afsnit af denne serie, hvis du vil lære hvordan du kan få en sprite til at følge efter en anden sprite.