Introduktion til Markov-kæder

En Markov-kæde er en model der skifter mellem et antal tilstande. Det kunne f.eks. være en meget simpel robot med to tilstande: A = Kør forlæns og E = Kør baglæns.

Tegningen fra Wikipedia herunder, viser en model med to tilstande: A og E.  Tallene ved pilene (Overgange), er sandsynligheden for at modellen følger en overgang. Hvis modellen f.eks. er i tilstanden A, er sandsynligheden for at tilstanden skifter til E 0.4 = 40%. Sandsynligheden for at tilstanden ikke skifter er 0.6 = 60%.  Vær opmærksom på at sandynlighederne tilsammen skal være 1.0 = 100%.

Vores robot vil altså med 60% sandsynlighed blive ved med at køre forlæns hvis det er det den allerede gør. Hvis robotten derimod er i tilstand E, og altså kører baglæns, er sandsynligheden for at robotten skifter, tilstand og begynder at køre forlæns, 70% da overgangen fra tilstand E til A har tallet 0.7.

Her er en side med interaktive Markov-kæder og en meget mere detaljeret beskrivelse (Engelsk). Wikipedia har selvfølgelig også en artikel, også engelsk,  om emnet. Den findes her.

Leave a Reply